“Maligayang Pasko at Masaganang Bagong Taon (Ang Pasko ay sumapit)” by Ruben Tagalog, Tres Rosas & Leopoldo Silos.