“Ang Pasko Ay Sumapit” from Filipino Music by Filipino Music.