“Ang Pasko” from Ang Pasko ay Pag-ibig by Ric Manrique Jr..